Zpět na hlavní stranu

1. Počátky světové literatury

Sumer, Egypt, Indie, Čína

Řecko - Archaické, Attické, Helénské období; eposy, dramata, básně

Řím - Archaické, Vrcholné, Stříbrné období; eposy, dramata, básně

epos, hexametr, legenda

2. Počátky literatury v českých zemích

Velkomoravská literatura - Konstantin a Metoděj

Staroslověnská literatura v Čechách - legendy, kancionály

Česká literatura psaná latinsky - kroniky - Kosmas

Česky psaná literatura - Alexandreida, Dalimilova kronika

Literatura za Karla IV. - legendy, žákovská poezie, dramata, dvorská a měšťanská literatura

Husitská literatura - Jan Hus, Vavřinec z Březové, Petr Chelčický

původ a vývoj českého jazyka

3. Renesance u nás a ve světě

Itálie - Alighieri, Petrarca, Boccacio

Anglie – Chaucer ; Francie - Villon, Rabelais

Španělsko - Cervantes, Lope de Vega

Shakespeare - komedie, hist. hry, tragédie

České země - Hájkova kronika, Jan Blahoslav, Jan Amos Komenský

bajka, Villonova balada

4. České divadlo od počátků do 1. sv. války

Středověké divadlo – Mastičkář ; Renesance, Baroko

Obrozenecké divadlo - Bouda (Thám), Štěpánek, Klicpera, Tyl

Májovci - Sabina, Hálek, Neruda

Lumírovci - Vrchlický, Zeyer

Generace Národního divadla - Stroupežnický, Preisová, Mrštíkové, Jirásek

Přelom 19. a 20. století - Šrámek, Dyk

sonet, klasické drama, tragédie, komedie

5. Doba národního obrození

Vznik a původ - osvícenské reformy

Vědecká literatura - historie, jazykověda - Dobrovský

Počátek obrození - Thám, Kramerius, Puchmajer

Druhá obrozenecká generace - Jungmann, Palacký, Čelakovský, rukopisy

Divadlo - Bouda (Thám), Štěpánek, Klicpera, Tyl

Obrození na Slovensku - Šafařík, Kollár

Český jazyk v době obrození

6. Romantismus ve světě a u nás

Vznik a hlavní rysy

Anglie - Byron, Shelley, Scott

Francie - Hugo, Stendhal, Musset

Rusko - Puškin, Lermontov

Polsko - Mickiewitz

Německo - Goethe, Heine, Grimmové

Čechy - Mácha - povídky, poemy, Máj

poema, óda, romance

7. Generace Májovců, Ruchovců a Lumírovců

Májovci - Neruda, Hálek, Heyduk, Arbes, Světlá

Ruchovci - Čech, Krásnohorská

Lumírovci - Sládek, Vrchlický, Zeyer

publicistický styl, fejeton, sloupek

8. Lidová slovesnost

Vznik, hlavní rysy a rozdělení, barokní lidová slovesnost

František Ladislav Čelakovský - ohlasová poezie

Karel Jaromír Erben - ohlasová poezie (Kytice), pohádky

Božena Němcová - pohádky, povídky inspirované venkovem

pověst, pohádka, lidová píseň, balada, anekdota

9. Kritický realismus a naturalismus

Vznik a hlavní rysy

Francie - Balsac, Flaubert, Zola ; Anglie - Dickens

Rusko - Gogol, Tolstoj, Dostojevskij

Kritický realismus u nás

- venkovská próza - Rais, Stašek, Nováková, Čapek - Chod

- historická próza - Jirásek, Winter

( Generace Národního divadla - divadelní realismus ) - viz otázka 4

román, epopej, povídka, novela

10. Žena v české literatuře

Národní obrození - Němcová, Světlá, Krásnohorská

Představitelky realismu - Nováková, Preisová

Spisovatelky 20. století - Benešová, Majerová, Pujmanová, Loukotková, Kantůrková

básnické prostředky

11. Vývoj divadla ve 30. letech

Divadlo u nás po 1. světové válce

Režiséři - Kvapil, Hilar

Osvobozené divadlo - Frejka, Voskovec, Werich, Ježek, Honzl

Divadlo E. F. Buriana - D 34, Langer, Čapek

Světové divadlo - Brecht, Shaw, Pirandello, Ibsen, Čechov

jazyk spis. a nespis. ,nářečí

12. Válka v literatuře

1. a 2. sv. válka ve světové literatuře

Remarque, Hemingway, Feuchtwanger, A. Zweig, H. Mann

Rolland - viz též otázka 25, Barbusse

Válka v české literatuře - Hašek, John, V+W, Čapek, legionářská. l., Drda, Pavel - viz též otázka 23

norma, kodifikace č. jazyka, jaz. kultura

13. Umělecké směry konce 19. a začátku 20. století

Symbolismus - Baudelaire, Verlaine, Rimbaud

Impresionismus - Šrámek

Dadaismus, Surrealismus - Apollinaire, Breton, Eluard

Futurismus - Marinetti, Majakovskij

Česká moderna - Machar, Sova, Březina

Generace buřičů - Dyk, Karásek, Hlaváček, Toman, Gellner, Neumann

Bezruč

jazykověda a její disciplíny

14. Novinářství a literární kritika

Národní obrození - Dobner, Sabina, Borovský ; František Xaver Šalda

1. polovina 20. století

- Krejčí, Vodák, Novák, Václavek, Teige, Kisch, Čapek, Poláček

fejeton, sloupek, reportáž

15. Vědeckofantastická literatura

Utopická díla a předchůdci sci-fi

- More, Campanella, Bacon, Cyrano, Defoe, Swift, Shellyová, Poe

Jules Verne, H. G. Wells, Karel Čapek, Josef Nesvadba

Světová science fiction 20. století - Bradbury, Orwell, Clarke, Tolkien, ...

Literatura faktu - Jánský

slohové útvary ,postupy a styly

16. Humor a satira

Od počátků do národního obrození - Mastičkář, Hradecký rukopis

Národní obrození - Klicpera, Tyl - viz též otázky 4,5

2. polovina 19. století - Neruda, Čech, Dyk, Gellner - viz též otázky 7,13

1. polovina 20. století - Hašek, Poláček, V+W - viz též otázky 14, 11

2. polovina 20. století - Hrabal, Jirotka, Jára Cimrman

satira, epigram

17. Česká poezie mezi sv. válkami

Proletářská poezie - Neumann, Wolker, Hora, Hořejší, Závada, Biebl

Poetismus - Nezval, Seifert

Katolická moderna (poezie i próza) - Deml, Čep, Zahradníček, Durych

Lyrika, epika, balada, bylina, romance

18. Próza mezi sv. válkami

Vladislav Vančura

Společenskokritická próza - Olbracht, Majerová, Pujmanová

Karel Čapek - jako novinář, prozaik a dramatik

Světová próza - Gorkij, Babel, Šolochov, T. Mann, Saint - Exupéry

Řečnický styl

19. Literatura za okupace

Úvod do situace

Próza - Poláček, Bass, John, Havlíček, Drda, Frýd

Poezie - Halas, Orten, Kolář, Kainar, Holan

Spisovná slovní zásoba

20. Poválečná česká próza

Reakce na válku

- Drda, Hostovský, Otčenášek, Mucha, Frýd, Weil, Lustig, Fuks, Škvorecký

- Marek - viz otázka 23 ; Budovatelská próza - Řezáč

Próza 60. let - Valenta, Vaculík, Kohout, Petiška, Kundera, (Páral, Hrabal - viz otázka 23 )

interview, diskuse

21. Poválečná česká poezie

Básnická syntéza – Hrubín ; Brněnská skupina - Kainar, Mikulášek, Skácel

Básníci kolem časopisu Květen - Šiktanc, Holub

Holan, L. Kundera, (Halas) - viz otázka 19

Poválečná tvorba Seiferta, Nezvala - viz též otázka 17

úvaha, esej

22. Naše a světová kinematografie

Technické předpoklady

Počátky kinematografie - Lumiérové, Mélies

USA - Griffith, Chaplin, Disney

Rusko - Ejzenštejn, Dovženko, Bondarčuk

Evropa - Francie - Clair ; Španělsko - Bunuel ; Itálie - Fellini ; Švédsko - Bergmann

Československo - Ponrepo, Kříženecký, ASUM, Burian, V+W, Vávra, Menzel, Forman, Zeman

nespisovná slovní zásoba

23. Česká literatura po roce 1968

Literatura oficiálně vydávaná

- Páral, Marek, Pavel, Nepil, historická próza - Neff

- Otčenášek, Fuks - viz otázka 20

Samizdatová a exilová literatura - edice a publicistika, exilová nakladatelství

- Klíma, Havel, Hrabal, (Hostovský, Kundera, Škvorecký, L. Vaculík - viz otázka 20 )

- Kantůrková - viz otázka 10

Samizdatová poezie - Wernisch (Seifert, Mikulášek, Šiktanc - viz otázka 21 )

kritika, esej

24. Světová literatura 20. století

Próza do 2. světové války - Proust, Joyce, Gide, Kafka, Dreiser, Steinbeck

- Kisch - viz otázka 14 , Rolland - viz otázka 25

- Barbusse, A. Zweig, Remarque, Feuchtwanger, Hemingway, H. Mann - viz otázka 12

- Gorkij, Babel, Šolochov, T. Mann, Exupéry - viz otázka 18

Poezie do 2. světové války - Jeffers, Jesenin

- Apollinaire, Breton, Eluard, Majakovskij - viz otázka 13

Próza po 2. světové válce - Orwell

novela, romaneto

25. Obraz mladých lidí v naší a světové literatuře

William Shakespeare - Romeo a Julie

Jan Otčenášek - Romeo, Julie a tma

Romain Rolland - Petr a Lucie

Fráňa Šrámek

viz též:

Mácha - Máj, Hálek - generační problémy, Mrštíkové - Maryša

Benešová, Majerová, Pujmanová - problémy dívek ve společnosti

Olbracht - O smutných očích Hany Karadžičové, Hrubín - Romance pro křídlovku

elegie, hexametr, pentametr, distichon, stopa

26. Divadla malých forem

Červená sedma - Eduard Bass

Osvobozené divadlo - V+W, Divadlo E. F. Buriana - D 34

Ivan Vyskočil – Reduta, Na zábradlí, Nedivadlo

Semafor - Suchý a Šlitr, Šimek a Grossmann

Rokoko, Ypsilon, Kladivadlo, Divadlo Husa na provázku

Divadlo Járy Cimrmana

umělecký styl, (kabaret, šanson, šantán, kuplet)

27. Významné osobnosti naší exilové literatury

Kundera, Kohout, Škvorecký, Lustig, (Havel - viz otázka 23 )

administrativní styl